O nama

Planovi za budućnost

Uspješnim djelovanjem, Fondacija Hastor nastoji proširiti svoje aktivnosti i na druge vidove pomoći mladima odnosno obrazovnim ustanovima sa područja koja su ekonomski najnerazvijenija u Bosni i Hercegovini. U budućnosti, Fondacija Hastor će nastojati razvijati poduzetnički duh kod mladih sa ciljem aktiviranja njihovih kreativnih potencijala i finansijskom pomoći motivirati ih na realizaciju ideja i zadatih ciljeva a sve kako bi mogli doprinijeti pozitivnim promjenama u BH društvu.

Volonterizam i razvoj lokalne zajednice

Mladi ljudi u Fondaciji Hastor imaju priliku da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih potencijala. Studenti stipendisti Fondacije Hastor volontiraju sa mlađim stipendistima u osnovnoj i srednjoj školi, pomažući im u učenju i savladavanju školskih prepreka. Supervizori Fondacije pomažu pri odabiru institucija za volontiranje, tema i problema.

Društvena korisnost i zajedništvo

Svaki mjesec održavaju se sastanci sa studentima stipendistima Fondacije Hastor, gdje svi imaju priliku razgovarati o ličnim iskustvima prilikom volontiranja, eventualnim poteškoćama sa kojima se susreću a često imaju priliku učestvovati u posebno pripremljenim tematskim radionicama koje se organiziraju sa ciljem rješavanja zajedničkih problema u lokalnim zajednicama.

Stipendiranje

Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već prvenstveno pruža izazov djeci koja su marginalizovana usljed teškog socio ekonomskog statusa i sredine u kojoj žive. Od osnivanja Fondacija ohrabruje i podržava osnovce, srednjoškolce i studente iz cijele Bosne i Hercegovine koji naporno rade, pokazuju snažnu volju za uspjehom, imaju potrebu za finansijskom podrškom, te su spremni kroz obrazovanje unaprijediti svoj život i živote drugih. Naše uvjerenje je da pobjednici uvijek izaberu investirati u znanje u pohodu ka životnom uspjehu.

1976

stipendista

722

odlikaša

400

obrazovnih institucija

265

magistranta i diplomanta

Pogledajte naš video

Obrazovanje = Formula uspjeha

„Da bi uspio, tvoja želja za uspjehom treba biti jača od tvog straha od neuspjeha.“