Buka iz perspektive osoba oštećenog sluha – Almina borba sa inkluzijom

“Blindness separates people from things; deafness separates people from people.”

(“Sljepoća odvaja čovjeka od stvari, gluhoća odvaja čovjeka od čovjeka.”)

Hellen Keller

Ovim citatom poznate američke književnice i aktivistice Hellen Keller počela je prezentacija “Buka s aspekta osoba oštećenog sluha – Moja borba s inkluzijom”, naše stipendistkinje Alme Mujanović na ovomjesečnom sastanku studenata stipendista Fondacije Hastor, održanom u subotu 12.08.2017. godine.

Nakon uvodnih riječi i napomena koje su dali učitelj Ramo i direktor Seid Fijuljanin, Alma je razigrano otvorila svoje izlaganje na već pomenutu temu.  Rođena je u Crnoj Gori, odakle se u svojoj desetoj godini preselila u Sarajevo kako bi pohađala školu za djecu s oštećenim sluhom. Danas je studentica treće godine Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za radiološke tehnologije.

Almin razdragani duh već na početku dao nam je do znanja da je njen problem sa sluhom nije odvojio od ljudi, a ni od ljudskosti. Kroz svoju prezentaciju nam je, uz iznošenje naučnih činjenica, kroz sopstvene anegdote popraćene njenim dovitljivim i humorističnim komentarima govorila o problemima osoba s oštećenim sluhom, svojoj borbi s ovim problemom, te nam približila ovu tematiku i dala par savjeta o tome kako da komuniciramo s osobama oštećenog sluha i kako pristupiti ovim osobama uopće.

Oštećenje sluha Almu nije spriječilo da bude aktivan član društva, da se druži i komunicira s prijateljima I da bude uspješna studentica i stipendistkinja na koju smo svi izuzetno ponosni. Sve ovo rezultat je ogromne vježbe i truda koji svakodnevno ulaže s ciljem što uspješnije inkluzije. Zahvaljujući brojnim seminarima i konferencijama kojima je prisustvovala širom svijeta, posjeduje izuzetne prezentacijske i komunikacijske vještine, ali i znanja koja je uspješno podijelila s prisutnim studentima.

Almina borba, njen duh i životna postignuća mogu nas podsjetiti na poznatu rečenicu Beethoven-a koji je jednom prilikom rekao princu:

“Šta si ti, ti si slučajnost rođenja; šta sam ja, ja sam koji jesam. Ovdje postoji i postojat će na hiljade prinčeva; ali je samo jedan Beethoven.”

Almine poruke upućene stipendistima Fondacije Hastor motivirajuće su, pune optimizma i vjere u mlade ljude koje vidi kao nositelje svijetle budućnosti i spas naše zemlje.  Njeno izlaganje bilo je, u najmanju ruku, vjetar u leđa svim našim stipendistima koji na sebi svojstven način žele dotaknuti zvijezde namijenjene njima.

 

Mirza Okić