Deset godina rada i postojanja Fondacije Hastor

U 2016. godini Fondacija Hastor obilježava desetu godišnjicu postojanja i djelovanja. Za deset godina rada podržali smo obrazovanje preko 2 000 mladih osoba i ostvarili saradnju sa preko 150 osnovnih i srednjih škola, a na pragu 10. godišnjice rada naše Fondacije, od početnih 304, dostigli smo brojku od gotovo 1 400 stipendista. Pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa osnovna je ideja Fondacije Hastor. Naš cilj jeste da kroz djelovanje stvorimo nove lidere i jaču Bosnu i Hercegovinu.

Fondacija Hastor tokom desetogodišnjeg rada bilježi mnogobrojne uspjehe, a svakako najveći uspjesi Fondacije su uspjesi njenih stipendista. S ponosom kažemo da u svojim redovima imamo najbolje matematičare, inovatore, književnike, umjetnike i muzičare.

Činjenicu da je misija Fondacije Hastor usvojena od strane naših stipendista dokazuju i brojne humanitarne akcije naših stipendista. Zaista, naši stipendisti po uzoru na misiju i djelovanje Fondacije Hastor promoviraju osnovne ljudske vrijednosti i unapređuju svoje zajednice na najbolji mogući način.

Fondacija Hastor je u maju 2015. godine, u saradnji s ASA Prevent grupacijom, uslijed poplava koje su zadesile mnoga područja Bosne i Hercegovine, osnovala fond “Srcem za BiH” čime je postala direktni aktivan akter kao dio sistemski organizovane pomoći poplavama ugroženim područjima. U ovoj akciji učestvovali su i mnogi stipendisti Fondacije Hastor kao volonteri na ugroženim područjima. Zajedničkim djelovanjem, fond „Srcem za BiH“ ublažio je posljedice poplava, te osigurao održivi oporavak u područjima zahvaćenim poplavama i klizištima.

Nakon skoro 10. godina rada i djelovanja, Fondacija Hastor ima priliku da vidi uspješne mlade ljude, bivše stipendiste Fondacije Hastor u ulogama asistenata na univerzitetima, HR managera, IT stručnjaka, inspektora, mladih predavača, profesora, doktora itd. Svi bivši stipendisti su neizmjerno zahvalni Fondaciji Hastor i ističu da ne bi uspjeli bez pomoći Fondacije Hastor. Neki od njih su se pridružili krugu donatora Fondacije Hastor i na taj način pomažu svojim kolegama kojima treba podrška, kao što je nekada trebala njima. Svi naši uspjesi i pobjede ne bi bili mogući bez konstantne podrške ljudi koji su prepoznali vrijednost upravo ovakvog načina rada koji naše društvo vodi ka boljem sutra.

PROJEKTI

Fondacija Hastor je od 2006. godine uspješno realizovala mnogo projekata, neki od njih su: TAKT akademija, “Ljetni raspust u Holandiji”, Srcem za BIH, Prilika Plus, Brave Kids i mnogi drugi. Detaljne informacije o ovim projektima mogu se naći na web-stranici Fondacije Hastor.

Fondacija Hastor afirmiše mlade i talentovane ambasadore Bosne i Hercegovine i pomaže im na putu ka ostvarenju snova. Pored stipendiranja, koje je osnova postojanja Fondacije Hastor, podržavamo projekte od značaja za cijelo društvo. Posebno nam je važno olakšati tranziciju mladih ljudi, tek svršenih diplomanata i magistranata, na buduća radna mjesta. U budućnosti ćemo se fokusirati na jačanje veza između obrazovnog i privrednog sektora, stvarajući nove mogućnosti za mlade u BiH. Želimo jačati kompletno društvo stvaranjem boljih uvjeta za mlade i zato smo ponosni na činjenicu da se broj naših projekata svake godine povećava.

„Naše aktivnosti idu u smjeru stvaranja prilika za mlade ljude u toku i nakon njihovog školovanja. Te prilike se odnose na usvajanje novih znanja i vještina kroz obuke, nakon čega postaju značajno konkurentniji na tržištu rada. Fondacija će nastaviti da raste, kako brojem stipendista, tako i brojem inicijativa čiji je cilj da se osnaži korpus mladih ljudi željnih znanja i profesionalnog uspjeha“, ističe Seid Fijuljanin, direktor Fondacije Hastor.

PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Uspješnim djelovanjem, Fondacija Hastor nastoji proširiti svoje aktivnosti i na druge vidove pomoći mladima odnosno obrazovnim ustanovima sa područja koja su ekonomski najnerazvijenija u Bosni i Hercegovini. U budućnosti, Fondacija Hastor će nastojati razvijati poduzetnički duh kod mladih s ciljem aktiviranja njihovih kreativnih potencijala i finansijskom pomoći motivirati ih na realizaciju ideja i zadatih ciljeva, a sve kako bi mogli doprinijeti pozitivnim promjenama u bh društvu.

U cilju obilježavanja desete godišnjice najavljujemo niz događaja u vidu likovnih izložbi, koncerata u izvedbi naših stipendista, tematskih okruglih stolova, svečane akademije te još mnogo zanimljivih sadržaja o kojima će biti više riječi u narednim izdanjima našeg biltena.

Dž. Otuzbir