Euroatlantske integracije

U subotu, 13. maja 2017. godine, u prostorijama Asa Grupacije održan je još jedan mjesečni sastanak stipendista Fondacije Hastor. Nova iskustva, nova druženja, kao i nove teme ponovo su dočekale vrijedne stipendiste, koji su i danas, pored svih obaveza i daljine mjesta iz kojeg dolaze prisustvovali u punom broju.

 

Euroatlantske integracije te trenutni status Bosne i Hercegovine na putu ka stabilizaciji i promjenama bili su tema današnjeg sastanka.

Džulisa Otuzbir i Muharem Karać, studenti fakulteta Političkih nauka u Sarajevu, govorili su o ovoj temi i našim stipendistima predstavili neke bitne činjenice o koracima koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti na putu ka pridruživanju kako NATO savezu tako i Europskoj Uniji. Naši ovomjesečni predavači su na vrlo interesantan način predstavili funkciju i značaj navedenih organizacija. Stipendisti su imali mogućnost podijeliti svoja mišljenja i stavove vezana za ulazak naše zemlje u Europsku Uniju i njeno pridruživanje NATO savezu. Koje su to prednosti i mane našeg pridruživanja, ali i šta to mi kao mladi ljudi možemo uraditi kako bi unaprijedili našu državu i stavili je u bolji položaju u odnosu na ovaj u kojem se trenutno nalazi. Svakako da je obrazovanje jedan od ključnih segmenata, a Fondacija Hastor svojim djelovanjem na ovom polju je postala direktan učesnik u poboljšanju uslova života u ovoj zemlji, a na ovaj način i direktan učesnik na njenom putu ka članstvu u EU i pridruživanju NATO savezu.

Prezentacija je bila izuzetno uspješna uzmemo li u obzir aktivnu uključenost svih naših stipendista i njihovu zainteresovanost za samu temu. Istakli su da je ovo tema o kojoj se svakodnevno govori i koja je vrlo bitna, naročito ako znamo da će krajnji ishod imati uticaja na sve nas. I ovoga puta imali su priliku naučiti nešto novo, ali i pokazati ono što znaju. Iskreno se nadamo da će mladi ove države dobiti šansu da iskoriste ova znanja i iskustva i na taj način poboljšaju kako svoj tako i status svih građana naše zemlje.

Hanka Mujkić