Fondacija Hastor i Prevent Components implementiraju projekat IDEAL: Najsavremeniji NPP u državi kao rezultat sinergije privrede i obrazovnih institucija u BPK Goražde

Sarajevo, 16. jula – Okončane su aktivnosti na izradi nastavnog plana i programa za zanimanje “prerađivač plastike” s kojima se započelo prošle godine u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Ovaj kanton je dobio najsavremeniji nastavni plan i program u čijoj izradi su učestovali međunarodni i lokalni eksperti, među kojima su i predstavnici privrede (industrije plastike). Novi nastavni plan i program je izrađen na temelju novorazvijenog standarda zanimanja i uključuje povećan broj praktične nastave  u kompanijama, te smanjenje broja općeobrazovnih predmeta. Isti će se implementirati  u JU Srednjoj stručnoj školi “Džemal Bijedić” Goražde od školske 2019/2020. godine.

“Prerađivač plastike” je trenutno jedno od najperspektivnijih zanimanja u BiH, za koje školovanje nudi samo jedna škola u cijeloj BiH – JU Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” Goražde.

Admir Kurtović, direktor JU Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde istakao je:

„Inicijativa za uvođenje ovog zanimanja došla je od lokalnih goraždanskih poslodavaca još prije par godina, gdje smo mi kao škola uz pomoć Ministarstva radili na izradi nastavnog plana i programa za zanimanje obrađivač gume i plastike. Odškolovali smo jednu generaciju učenika i učenica po tom programu, i većina je nedugo nakon završetka školovanja pronašla zaposlenje. Međutim, zahvaljujući projektu IDEAL u koji smo ušli sa resornim ministarstvom, kompanijom PREVENT, Fondacijom Hastor i njemačkim GIZ-om dobili smo mogućnost da, uz podršku međunarodnog eksperta, dobijemo potpuno nov nastavni plan i program koji predstavlja veliki iskorak naprijed u odnosu na sve dosadašnje planove i programe koji smo imali. Baziran je na standardu zanimanja, novim tehnologijama, podijeljen je na polja učenja i daje veoma široko znanje učenicima i učenicama koji upišu ovo zanimanje. Raduje me što su u cjelokupnu ovu priču maksimalno uključeni predstavnici privrede – što će u konačnici imati svoje benefite u smislu boljih ishoda učenja i znanja naših učenika i učenica. Zanimanje prerađivač plastike je zanimanje budućnosti.

Školovanje za prerađivača plastike se odvija sa elementima dualnog obrazovanja, koje učenicima nudi brojne prednosti od samog početka školovanja. Tako učenici koji se školuju za ovo zanimanje tokom praktične nastave u kompanijama imaju podršku mentora, obezbijeđen topli obrok, prevoz i naknadu za obavljanje praktične nastave i mnoge druge pogodnosti.

U okviru teoretske nastave u školi učenici stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, dok se praksa, usmjerena na stvarne potrebe tržišta rada, odvija u renomiranim kompanijama čiji proizvodi su ugledali svjetlost svjetskog tržišta.

Nakon završene škole po ovom sistemu obrazovanja, s pravom se može reći da učenik ili učenica imaju zanat u rukama i da su odmah spremni za zaposlenje.

Dženana Omanović, predstavnica kompanije “PREVENT COMPONENTS” d.o.o. Goražde istakla je značaj donošenje jednog ovakvog nastavnog plana i programa za privrednike:

„Usklađivanje potreba tržišta sa obrazovnim sistemom će omogućiti privrednicima da imaju dostupne kvalitetne radnike koji će bez previše utrošenog vremena moći da zadovolje potrebe industrije. Trebamo biti svjesni da svaka industrija ide u smjeru modernizacije i da su sve veći zahtjevi na tržištu koje industrija mora zadovoljiti. Takav trend mora da prati i obrazovanje. Mislim da će ovaj nastavni plan i progoram u potpunosti zadovoljiti potrebe industrije plastike. Radujemo se početku implementacije istog i nadamo se da će za nekoliko godina učenici i učenice koji završe obrazovanje za ovo zanimanje postati zaposlenici naše kompanije.“

Kroz razvojno partnerstvo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH , “PREVENT COMPONENTS” d.o.o. Goražde i Fondacija Hastor implementiraju projekat „IDEAL – Unapređenje i razvoj sistema obrazovanja i učenja za plastičare u Bosni i Hercegovini“. Razvojno partnerstvo se realizuje u okviru programa develoPPP.de u ime Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat finansira BMZ i projektni partner iz privatnog sektora – kompanija “PREVENT COMPONENTS” d.o.o. Goražde. Sve aktivnosti Projekta doprinose uspostavljanju sistema stručnog obrazovanja koji je više orijentiran na tržište rada i poboljšanju imidža srednjeg stručnog obrazovanja, kao i povećanje broja kvalificirane radne snage kao glavnog doprinosa privrednom razvoju zemlje.