Kreativnost grupe beskonačan je potencijal

U subotu, 10. februara, u velikoj sali ASA Prevent grupacije, po drugi put u 2018. godini okupili su se studenti stipendisti Fondacije Hastor. Sumorno i maglovito februarsko jutro pretvoreno je u jutro puno pozitivne energije i želje za progresom i uspjehom, upravo zahvaljujući motivacionom govoru našeg ovomjesečnog gosta, čijih će se poruka prisutni stipendisti zasigurno dugo sjećati.

Naime, gost februarskog sastanka bio je Jasmin Porobić, direktor kompanije Exclusive d.o.o. Jasmin je stručnjak u oblasti menadžmenta, motivator, ali i veliki prijatelj Fondacije Hastor. Kroz svoje dugogodišnje iskustvo koje je stekao angažmanom u mnogim međunarodnim organizacijama, između ostalog i u okviru misija UN-a i OSCE-a, Jasmin je naučio koje su to esencijalne vrijednosti koje treba zastupati, te kakav je put kojim treba gaziti jedan mladi čovjek, kako bi najoptimalnije iskoristio svoj potencijal i sve resurse kojima raspolaže u određenom trenutku. Budući da izuzetno cijeni rad Fondacije, stečeno znanje i iskustvo odlučio je podijeliti i sa stipendistima koji se nalaze na životnoj raskrsnici na kojoj je nužno izabrati onaj pravi put, put ka uspjehu.

Kako da mladi ambiciozni ljudi strukturiraju svoj životni put, te kako da donesu ispravne i čvrste odluke koje će ih dovesti do željenog cilja, bila su dva primarna pitanja koje je Jasmin tretirao u okviru svog izlaganja. Na samom početku, putem naizgled sasvim obične i opuštajuće igre, te na osnovu dobijenih rezultata naš gost je pokazao stipendistima kako i kroz najobičnije forme vlastitog djelovanja možemo doći do nekih značajnih zaključaka o samom sebi, o našoj kreativnosti, o načinu na koji raspolažemo resursima, ali i samoj snalažljivosti u datom trenutku. Budući da je produkt igre na kraju bio drugačiji gotovo kod svakog stipendiste, Jasmin je naglasio izuzetno bitnu činjenicu: „Kreativnost grupe beskonačan je potencijal“, i od nas samih zavisi da li ćemo i na koji način uspjeti sinergijom zajedničkih snaga i jedinstvenih kvaliteta, koje svako od nas posjeduje, napraviti nevjerovatne stvari.

Stipendisti su naučili da je esencijalna stvar spoznati sebe, svoje snage, slabosti, resurse kojima raspolažemo, te kontrolirati vrijeme, ali i prostor u okviru kojeg se odvija naše djelovanje. Tokom svog izlaganja prezentator je posebno naglasio da energiju koju posjedujemo trebamo usmjeriti ka dodatnom jačanju i adekvatnom korištenju vlastitih snaga i potencijala, a manje ka svojim slabostima. Naime, ukoliko se fokusiramo isključivo na svoje slabosti i pokušamo ih dovesti na istu razinu sa svojim snagama, utopit ćemo se u prosjek i niti u jednoj oblasti nećemo biti potpuno relevantni, ni stručni. S druge strane, orijentirajući se ka unapređenju vlastitih snaga postajemo najbolji u onome što radimo i time bivamo ispunjena, kompletna ličnost koja se po nečemu diferencira od mase drugih ljudi.

Zaključci do kojih je motivator doveo stipendiste putem ovog interaktivnog predavanja zasigurno će im koristiti tokom cijelog procesa obrazovanja, ali i života općenito. Prilikom izgradnje svoje ličnosti svako od nas treba se fokusirati na vlastite snage i afinitete jer jedino na taj način postajemo prepoznatljivi i jedinstveni u masi sličnih. Trebamo biti svjesni vlastitih slabosti, ali i činjenice da nismo svi stvoreni niti sposobni da budemo najbolji baš u svemu.

Svako je genijalac. Međutim, ako prosuđuješ ribu na osnovu njene sposobnosti da se penje uz drvo, ona će cijeli život provesti u ubjeđenju da je glupa. (Albert Einstein)

Amina Vatreš