TAKT akademija: Stvaranje novih lidera u automobilskoj industriji

Više od 100 polaznika TAKT akademije u narednih mjesec dana proći će obuku kojom će ostvariti mogućnost za zaposlenje u vodećim bh. kompanijama u oblasti automobilske industrije. Fondacija Hastor u saradnji s Programom Prilika Plus i Ambasadom Švicarske u BiH danas je u prostorijama ASA Holdinga i zvanično pokrenula program TAKT akademije.

„Na našu adresu stiglo je preko 400 prijava iz cijele BiH. Nakon pažljive selekcije kandidata, odabrali smo 110 polaznika koji će proći kroz TAKT akademiju. Akademija nudi sistematičan pristup prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada. Na osnovu istraživanja koje je provela Fondacija Hastor u saradnji s partnerima, te jasnih smjernica kompanija definirane su kadrovske potrebe, a u skladu s potrebama napravljen program kojim će polaznici dobiti znanje, vještine i praksu neophodnu za zaposlenje u bh. automobilskoj industriji“, istakao je Seid Fijuljanin, direktor Fondacije Hastor, tokom otvoranja TAKT akademije, te dodao kako će narednih mjesec dana označiti početak dugoročnog projekta stvaranja novih lidera u bh. autoindustriji.

„U ime Vlade Švicarske želim pohvaliti zajedničku incijativu privatnih kompanija za organizacijom programa TAKT akademije te iskazati zadovoljstvo što smo partneri projekta“, izjavio je, ispred Ambasade Švicarske u BiH, David Kramer i dodao kako je ovo jedinstvena prilika da se skrene pažnja na postojanje mogućnosti za rješavanje izazova u kadrovskim potrebama industrija u BiH. „Vjerujemo da je ovo samo početak dugoročnog programa koji će uključiti i druge kompanije i industrije te prilika za stvaranje dualnog sistema obrazovanja u BiH. Vlada Švicarske kroz Program Prilika Plus sigurno će nastaviti s podrškom ovakvim incijativama“, zaključio je g. Kramer.

TAKT akademija obuhvata programe za proizvodnju i procese u autoindustriji. Ciljna skupina su maturanti srednjih stručnih/tehničkih/mješovitih škola i diplomanti fakulteta društvenih i tehničkih nauka.

„Želim graditi bolju budućnost, dobila sam priliku i iskoristit ću je“, rekla je Mediha Ibrahimović, jedna od polaznica TAKT akademija.
Cilj programa je obezbijediti obuku i ljudske resurse čije će znanje i vještine biti prilagođene radu s najnovijim tehnologijama u nekim od vodećih kompanija u BiH i regionu i to: Prevent grupacija, Bekto Precisa, Mann Hummel, Cimos i drugima.

„Kao vodeća kompanija u ovoj oblasti i najveći privatni poslodavac u BiH, osjećamo odgovornost, ali i potrebu da se aktivno uključimo u proces prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada“, istakao je Eldin Hadžiselimović, direktor ASA Holdinga, tokom otvaranja TAKT akademije te se zahvalio Fondacije Hastor na incijativi, a Ambasadi Švicarske i Programu Prilika Plus na podršci jednom ovakvom projektu koji će obezbijediti kvalitetne kadrove kompanijama, a polaznicima mogućnost zaposlenje u najdinamičnijoj industriji.

TAKT akademija koristit će modernu Dacum metodologiju za obuku koja će se sastojati od teoretskog dijela predavanja od strane industrijskih eksperata te praktične nastave koja će se izvoditi na lokaciji potencijalnog poslodavca.