Uspješno završen drugi ciklus TAKT akademije – 51 polaznik dobio priliku za zaposlenje

U Sarajevu je, 13. aprila 2017. godine dodjelom certifikata uspješnim polaznicima zvanično završen drugi ciklus programa TAKT akademije. Ukupno 51 polaznik u narednom periodu će dobiti priliku za zaposlenje u vodećim bh. kompanijama, učesnicama TAKT akademije.

 

„Nakon objavljenog poziva, na našu adresu je pristiglo ukupno 300 prijava. Teoretska obuka za sve kandidate koji su uspješno prošli proces selekcije je počela 20. februara 2017. godine, a praktična obuka sedmicu kasnije. Danas smo sretni da imamo priliku dodijeliti certifikate 51 polazniku, te najavljujemo da je već 20 njih dobilo zaposlenje u nekim od članica ASA Prevent grupacije“, izjavio je direktor Fondacije Hastor Seid Fijuljanin te dodao kako je ovo program koji organiziraju Fondacija Hastor u saradnji sa Švicarskom razvojnom agencijom te predstavlja jedinstvenu priliku za mlade da steknu konkurentne vještine na tržištu rada.

Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović prisustvovao je ceremoniji dodjele certifikata i tom prilikom istakao važnost usklađivanja obrazovnog sistema prema potrebama tržišta rada.

„Dosta se u posljednje vrijeme govori o negativnim utjecajima usaglašavanja obrazovne politike i potrebe privrede, na način da se govori o poboljšanju prilika za nova zaposlenja. Iako je to ultimativni cilj za neka buduća vremena, smatram da se nalazimo u situaciji gdje se ipak mora više voditi računa o potrebama privrede, kako bi u budućnosti došli u poziciju da se obrazovanjem povećava mogućnost zaposlenja i kreiraju nova radna mjesta u različitim granama privrede. TAKT akademija pokazuje da se i kroz nevladin sektor može ići korak ispred vremena i prilagoditi svojim potrebama kadrove koji nisu stekli stručna znanja. Na taj način se povećao broj zaposlenih u BiH, te smatram da su to zaista proaktivni pristupi politikama zapošljavanja. Prepoznao sam rad Fondacije Hastor te dao i finansijski poticaj kako bih pokazao da saradnja države i nevladinog sektora mora rezultirati novim radnim mjestima.“

Ovaj program mladima nudi prvenstveno obuku i profesionalno usavršavanje, a veliki broj njih u konačnici dobije zaposlenje shodno potrebama kompanija učesnica. „TAKT akademija je nama, mladim diplomantima, omogućila da stečena teoretska znanja sada primijenimo i u praksi. Meni, kao mladom inženjeru, bilo je fascinantno vidjeti nove tehnologije u rprimjeni u najdinamičnijim industrijskim granama“, izjavila je Ajna Omerović, te dodala da je ovo jedinstven rpimjer kako da se mladi kadar zadrži u Bosni i Hercegovini.

Učesnicima se obratila direktorica Addiko Banke u Sarajevu Sanela Pašić koja je sa njima podijelila praktična iskustva koja će im pomoći u izgradnji karijere.
“Naše strateško opredjeljenje je podrška djeci i mladima, te nam se Fondacija Hastor nametnula kao izvrstan partner. Projekat TAKT akademije je zaista odličan, pa mi je bilo zadovoljstvo s polaznicima Akademije podijeliti praktična iskustva o tome kako da budu što uspješniji u poslu i da u kompanije u koje idu donesu nove vrijednosti.”

ASA Prevent grupacija kontinuiranim ulaganjem u širenje poslovanja značajno je diverzificirala svoj proizvodno-prodajni portfolio. Usljed nedostatka adekvatnih resursa na tržištu rada, Grupacija je prije nekoliko godina pokrenula internu obuku za mlade diplomante i magistrante koji je tada predstavljao pionirski korak jedne kompanije. Vremenom je taj projekat dobio i druge partnere, te danas predstavlja TAKT akademiju, prepoznatljiv program kroz koji mladi ljudi stječu priliku za svoje prvo zaposlenje.

Pratite nas na našoj Facebook stranici: TAKT Akademija