Projekti

Ljetni raspust u Holandiji

Fondacija Hastor i Organizacija Kinderhulp Bosnie izHolandijeod 2006. godine realizuju projekat „Ljetni raspust u Holandiji“. Djeca iz socijalno ugroženih porodica iz BiH putuju u Holandiju na dvadeset jednodnevni odmor, druženje i edukaciju. Fondacija Hastor od 2006. godine pomaže u selekciji djece i pripremi neophodne papirologije. Stipendisti-volonteriFondacije Hastor idusadjecom u Holandiju u ulozipratilaca.

Srcem za BiH

Fondacija Hastor, zajedno sa ASA i PREVENT grupacijom, je usljed poplava koje su se desile u maju ove godine na području Bosne i Hercegovine, osnovala fond Srcem za BiH i postala direktni aktivan akter kao dio sistemske pomoći poplavama ugroženim područjima. Aktivnosti fonda Srcem za BiH su se ogledale kroz tri vrste programa: interventni, stambeni i samoodrživi. Rad Fonda Srcem za BiH su prepoznale i mnoge druge kompanije, između ostalih i Robert Bosch Stiftung, Samen Sterk, Gorenje i Sparkasse Bank... Zajedničkim djelovanjem, Fond Srcem za BiH ublažio je posljedice poplava te osigurao održivi oporavak u područjima zahvaćenim poplavama i klizištima.

Takt Akademija

Fondacija Hastor u saradnji sa programom Prilika Plus i Ambasadom Švicarske u BiH te vodećim kompanijama iz bh. automobilske industrije pokreće Takt akademiju. Cilj programa je obezbijediti obuku i ljudske resurse čije će znanje i vještine biti prilagođene radu sa najnovijim tehnologijama u vodećim kompanijama u BiH i regionu i to: Prevent Grupaciji, Bekto Precisi, Mann Hummel, Cimos i drugima.

Brave Kids

Mladi umjetnici Fondacije Hastor su imali priliku da učestvuju na festivalu Brave Kids u Poljskoj i tamo su boravili 3 sedmice.

Prilika Plus

Program kojim ćemo razviti „skills for job“ u skladu sa potrebama 7 različitih industrija u BiH.

Koordinacijski Forum za pomoć poplavljenim područjima u saradnji sa UNDP

U junu 2014. godine, Fondacija Hastor u saradnji sa UNDP organizovala je Koordinacijski forum za pomoć poplavljenim područjima. Na forumu je bilo prisutno preko 100 učesnika- predstavnika privatnog sektora i međunarodne zajednice.

Kako razvijati kadrove za potrebe prosperitetnih industrija u BiH

U aprilu 2014. godine smo u saradnji sa projektom Prilika Plus i Posao.ba organizovali panel diskusiju Kako razvijati kadrove za potrebe prosperitetnih industrija u BiH.

Moja liga

Liga srednjih škola u sportskim disciplinama koju organizuje „Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade“ zajedno sa Fondacijom Hastor.

Metlom protiv nasilja

Akcija čišćenja duha i okoline, s ciljem prevencije maloljetničkog nasilja