Konferencija „Obrazovanje kao strateško filantropsko ulaganje“

U sklopu obilježavanja 10 godina djelovanja Fondacija Hastor organizovala je konferenciju „Obrazovanje kao strateško filantropsko ulaganje“. Konferencija je održana 13. maja 2016. godine, a cilj je bio predstaviti pozitivne prakse regiona te uspostaviti platformu za saradnju između medija i organizacija koje se bave ovom vrstom aktivnosti, kako bi se mediji što više uključili u promociju filantropije kao strateškog ulaganja u obrazovanje. Konferencija je predstavila istraživanje Fondacije Catalyst koje sublimira filantropske aktivnosti u jugoistočnoj Evropi, kao i istraživanje o društveno odgovornom poslovanju. Prema ovom istraživanju, Bosna i Hercegovina je vodeća kada su u pitanju filantropska ulaganja u obrazovanje u odnosu na druge zemlje u regionu. „Korporativni i individualni donatori prepoznali su važnost ove teme te je u Bosni i Hercegovini ulaganje u obrazovanje veće nego u ostalim zemljama regiona“, istakla je Jelena Bekčić ispred Cataliyst Fondacije tokom predstavljanja na konferenciji te dodala da je čak 66% od ukupnog ulaganja u obrazovanje namijenjeno dugoročnim investicijama što pokazuje opredjeljenje donatora za razvoj i jačanje ove oblasti.

U toku konferencije naglašen je značaj angažmana javnih ličnosti u promociji filantropije, većoj angažiranosti medija te upućen poziv kompanijama da kroz svoje aktivnosti pokažu veći angažman u promociji filantropije. Akcenat je također stavljen na krajnjeg korisnika, a to su upravo mladi ljudi kojima je potrebno obezbijediti kvalitetne uvjete za obrazovanje i razvoj. Kao posebno značajan faktor u odnosu između donatora i primaoca usluga naglašena je transparentnost, odnosno da se uvijek i u svakom momentu zna gdje donacija završava. Nevladine organizacije istakle su i potrebu za većim angažmanom vladinog sektora, kako bi se više poštivao zakon o oporezivanju na donacije i bio prilagođen da motivira kompanije i organizacije da više ulažu u filantropiju.

Seid Fijuljanin, direktor Fondacije Hastor, tokom konferecnije je istakao da je danas svaki čovjek došao u poziciju da razmisli o bitnim stvarima u životu i naglasio da je obrazovanje izbor pobjednika, i to je uvijek dobitna kombinacija za razvoj bilo kojeg društva.

Ugledni panelisti iz fondacija Catalyst, Ana i Vlade Divac, Rotary club Hrvatska, te Atlas Fondacija iz Crne Gore predstavili su svoje, ali i druge pozitivne primjere filantropije u regionu. U drugom dijelu panela predstavljene su prakse medija i kompanija te načini kako se kroz zajedničko djelovanje može postići više kada je u pitanju ova bitna oblast. Učesnici panela su bili predstavnici kompanija Coca Cola Hellenic, Authority Partners te magazina Azra, TV1 i SOS Dječija sela BiH.