Šta je to važno za buduće zaposlenje?

Drugi mjesečni sastanak studenata stipendista Fondacije Hastor u 2020. godini održan je u u subotu, 15. februara u prostorijama ASA Prevent grupacije, te je isti ujedno bio i prvo druženje s novim stipendistima Fondacije Hastor. Po posljednjem konkursu za dodjelu stipendija, porodica Fondacije Hastor je bogatija za dvadeset jednog novog člana.

U unaprijeđenom sastavu stipendisti su imali priliku slušati gospodina Kenana Kekića, koji trenutno obnaša funkciju izvršnog direktora privatne zdravstvene ustanove Eurofarm Centar. Njegovo 17-ogodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama i iskustvo koje je stekao kroz preko 1000 intervjua kojima je posvjedočio, učinilo ga je i jednim od članova Komisije za odabir novih stipendista Fondacije Hastor. Teme koje je gospodin Kekić obradio zajedno sa stipendistima su „Šta nakon studija?“, „Kako se pripremiti za intervju“, te „Bosanske poslovice i izreke“.

Kenan je sa stipendistima Fondacije Hastor podijelio svoju životnu priču i put ka uspjehu, te im je prenio poruku da ništa i nikada ne treba da bude izgovor ili prepreka ka ostvarenju ciljeva, kako poslovnih, tako i privatnih. Nastavak Kenanovog predavanja bio je iz perspektive „onog koji zapošljava“, želeći time uputiti studente i predstaviti im šta poslodavac očekuje od potencijalnog uposlenika.

Posebnu pažnju Kenan je posvetio značenju termina „pozicioniranje“, ističući njegovu važnost kroz različite primjere. Nakon toga, studentima je kazao da priprema i predstavljanje tokom intervjua igraju ključnu ulogu prilikom selekcijskog procesa za bilo koju poziciju. Upravo je to razlog zašto je na februarskom sastanku studenata stipendista Fondacije Hastor glavna tema bila „Kako se pripremiti za intervju“.

Gost je istakao da je neophodno detaljno iščitati konkurs za koji se aplicira, te saznati što je više moguće informacija o kompaniji – njenu misiju, viziju, veličinu, promet i slično. Dobra priprema će, ne samo dati samopouzdanje kandidatu prilikom intervjuisanja, nego i pomoći prilikom formiranja biografije i odgovora na postavljena pitanja. Ipak, gost ističe da je za 55% dojma o kandidatu zaslužna njena/njegova neverbalna komunikacija. To je jedan od razloga zašto je istu potrebno konstantno unapređivati.

Prilikom intervjua za posao/stipendiju poslodavac nerijetko postavlja mnogo pitanja, a većina njih za cilj ima da kandidata podstakne na razmišljanje, te da kandidat otkrije svoju reakciju pred poslodavcem. Gost predavač je otkrio koja pitanja najčešće postavlja prilikom intervjuisanja kandidata, te koji su to optimalni odgovori na ista. Također, savjetovao je stipendiste kako da izbjegnu otkrivanje previše nepoželjnih informacija, te kako da priču okrenu u svoju korist.

Posljednji dio predavanja naš gost je posvetio izrekama i poslovicama koje se često mogu čuti u našem svakodnevnom okruženju, posebno prilikom druženja sa starijim generacijama. Ipak, kako on ističe, neke od njih znaju biti demotivirajuće i umanjiti prokativnost među uposlenicima.

Po završetku još jednog divnog predavanja od strane gosta predavača, stipendisti su imali priliku rješavati sva tekuća pitanja vezana za volonterske obaveze. Gost predavač na februarskom mjesečnom sastanku je govorio o temi koja je neophodna svim studentima prilikom uplovljavanja u poslovne vode. Dobro razrađene tehnike i vještine neverbalne i asertivne komunikacije, dobra priprema, iskustvo i  „ono što nas čini drugačijim u odnosu na masu“ jesu karakteristike koje će nas učiniti vrijednima i perpektivnima na tržištu rada.

Amela Vatreš