Video

Tokom devetogodišnjeg postojanja Fondacija Hastor je pomagala školovanje skoro 1300 osnovaca, srednjoškolaca i studenata. Danas je među njima 14 magistara nauka i 6 doktoranata. U njihovo obrazovanje Fondacija godišnje ulaže više od milion eura. Vjeruju da znanjem mogu promijeniti svoje živote, ali i zemlju u kojoj žive.

Ovo je priča o Fondaciji Hastor koju je pripremila ekipa Al Jazeera Balkans-a.

29/09/2015

Al Jazeera Objektiv Obrazovanje Izbor pobjednika

Tokom devet godina postojanja Fondacija Hastor pomagala je školovanje blizu 1.300 osnovaca, srednjoškolaca i studenata.