Značaj tehnike i inovatorstva za privredni razvoj BiH

Druga naučno-stručna konferencija „Značaj tehnike i inovatorstva za privredni razvoj Bosne i Hercegovine“ održala se jučer, 11.01.2017., u Sarajevu, s ciljem promocije tehničke kulture i inovatorstva u BiH.

Organizator konferencije je Udruženje tehničke kulture Novi Grad Sarajevo, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, dok je partner u organizaciji ove konferencije bila i Fondacija Hastor.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH za nauku i kulturu Biljana Čamur-Veselinović istaknula je da je ovakav događaj prilika da se dodatno govori o ovoj temi i da se dođe do određenih zaključaka i preporuka koje će dati konkretne rezultate u narednom periodu kako bi se nauka i inovativnost snažnije povezala s privredom u cilju doprinosa otvaranju novih radnih mjesta i razvoju zemlje.

Ostali predavači i učesnici konferencije bili su istaknuti stručnjaci iz različitih polja djelovanja koji su,  svako sa svoje tačke gledišta, dali osvrt na ovu aktuelnu temu predloživši konkretne korake koji bi pomogli unapređenju tehnike, ali i inovatorstva u Bosni i Hercegovini. Ono u čemu su svi složni jeste stav da bez unapređenja saradnje, znanosti i privrede nema ni ekonomskog razvoja, te da su zbog ovog razloga neophodna ulaganja u inovacije i povećanje konkurentnosti.

Fokus je također bio na obrazovanju, odnosno na koji način treba promovisati i predstaviti inovatorstvo u trenutnom sistemu obrazovanja. Profesor emeritus Univerziteta u Tuzli Džemo Tufekčić rekao je  da se inovatori ne rađaju, nego da to postaju školovanjem.

Seid Fijuljanin, direktor Fondacije Hastor i jedan od učesnika na panelu konferencije, kazao je da se trebaju kreirati povoljni uslovi za mlade u Bosni i Hercegovini i stvoriti jedan novi sistem u okviru kojeg oni neće imati potrebu za trajnim odlaskom van granica BiH u potrazi za nekim pogodnijim poslovnim mogućnostima, dok se u isto vrijeme može omogućiti angažman i povoljan ekosistem za one koji su izvan BiH stekli znanje, iskustvo i nove vještine, da ih onda u našoj državi primjene i tako doprinesu njenom daljem razvoju.

Edhem (Eddie) Čustović, profesor na univerzitetu u Australiji i predsjednik IEEE odbora za industriju, inovacije i poduzetništvo, istaknuo je u toku svoje prezentacije da je vijeme da Bosna i Hercegovina počne koristiti resurse koje ima, te da mladima treba prestati govoriti da ne mogu nešto uraditi, već se fokusirati na pozitivniji aspekt i konačno početi vjerovati da mogu! Također je dodao da kreativnost i snalažljivost treba nagrađivati i podsticati, a ne sprječavati, i da mlade ljude konstantno moramo podsticati u razvijanju njihovih potencijala.

Konačni zaključci konferencije bili su da inovativnim pristupom kako obrazovanju, tako i poduzetništvu, kao i podrškom poduzećima u pogledu inovativnosti naša zemlja može postići veći rast, razvoj, veće zapošljavanje i bolje ekonomske rezultate. Da se trenutni školski Planovi i programi trebaju prilagoditi potrebama tržišta rada i da se intenzivnije treba raditi na motivisanju mladih ljudi prema tehnici i inovatorstvu.

Na samom kraju konferencije došlo se i do zaključka da možemo uspjeti samo ako svi budemo aktivno učestvovali u kreiranju ovakvih promjena.

Emina Adilović